Odbiór odpadów przemysłowych

Zgodnie z nowymi przepisami tj. art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 27 maja 2015 rok. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 933), przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z naprawą pojazdów i maszyn, są zobowiązani powstałe w trakcie ich działalności odpady przekazywać do firm prowadzących Stację Demontażu Pojazdów.

Oferujemy odbiór odpadów naszym transportem. Za odpady metalowe oraz akumulatory płacimy zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Jesteśmy zarejestrowani w systemie BDO pod numerem 000002981. Służymy pomocą w kwestiach formalno-prawnych. Gwarantujemy terminowe odbiory odpadów.

Poniżej Przedstawiamy Państwu ofertę na skuteczną i prawidłową realizację usług związanych z odbiorem, transportem wraz z zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne:

ODPADY PŁATNE PRZEZ WYTWÓRCĘ

Kod odpadu

Nazwa

Cena netto za kg

15 01 01

Opakowania z tektury i papieru

1,00 zł

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

4,00 zł

15 01 03

Opakowania z drewna

1,60 zł

15 01 10*

Opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

3,50 zł

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne elementy – spraye, pojemniki ciśnieniowe

13,00 zł

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

4,70 zł

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne – filtry powietrza, kabinowe

4,00 zł

16 01 03

Zużyte opony

1,30 zł

16 01 07*

Filtry olejowe

5,00 zł

16 01 13*

Płyn hamulcowy

7,00 zł

16 01 14*

Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

7,00 zł

16 01 19

Tworzywa sztuczne

6,00 zł

16 01 20

Szkło

4,00 zł

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające element niebezpieczny – świetlówki, żarówki

10,00 zł

16 02 14

Zużyte urządzenia nie zawierające elementu niebezpiecznego – elektrośmieci

2,00 zł

17 02 01

Drewno

1,60 zł

 

ODPADY PŁATNE PRZEZ ODBIORCĘ:

Kod odpadu

Nazwa

Cena netto za kg

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

0,50 zł

16 01 17

Metale żelazne – ciężkie, wsadowe

0,90 zł

Metale żelazne – lekkie (blacha)

0,75 zł

16 01 18

Metale nieżelazne – aluminium

2,50 zł

Metale nieżelazne – aluminium chłodnice

1,30 zł

16 06 01*

Akumulatory ołowiowe

1,40 zł

AKTUALIZACJA CEN NA DZIEŃ : 27.05.2024

Przedstawiona powyżej oferta cenowa ulegnie zmianie w przypadku przekazania do odbioru ilości odpadów poniżej 300 kg do wynagrodzenia P.H.U. „MAREX” Sp. z o.o. Sp. K. zostaną doliczone zryczałtowane koszty transportu w wysokości 200,00 zł netto plus podatek VAT od towarów i usług (23%)  W razie pytań związanych z przedstawionymi cenami bądź odbioru w/w odpadów prosimy o kontakt pod nr tel. 575-096-150.