O firmie

Jesteśmy partnerem akcji:

P.H.U.”MAREX” jest firmą która działa na rynku od 1991r. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Chorzowie. Zasięg działania obejmuje całą Polskę, a głównie województwo Śląskie.

Jako firma handlowo-usługowa wykonuje: rozbiórki i demontaże, prace porządkowe, odbiór odpadów, obrót surowcami wtórnymi.

Specjalizujemy się w rozbiórkach obiektów przemysłowych, mieszkalnych oraz infrastruktury drogowej i kolejowej. Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę oraz sprzęt pozwalający na wykonanie każdej rozbiórki dobrze, szybko i co najważniejsze bezpiecznie. W tej dziedzinie głównymi naszymi zleceniodawcami są :
Zakłady Azotowe Holding S.A. W Chorzowie
Huta Baildon
European Silicon
Gemini
RZGW Gliwice
Messer Polska
Grupa PKP
Drogowa Trasa Średnicowa S.A.
Huta Batory
Erbud Toruń
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Kompania Węglowa
Katowicki Holding Węglowy
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe na terenie Chorzowa, Katowic, Świętochłowic i Siemianowic Śląskich

Na przełomie lat 2005/2006 na terenie Zakładów Mechanicznych „ZGODA” prowadziliśmy prace rozbiórkowe, zawalonej pod naporem śniegu hali produkcyjnej.

Prace budowlane oraz remontowe prowadzimy na obiektach mieszkalnych, przemysłowych, sportowych. Realizowaliśmy takie przedsięwzięcia jak remont stadionu Ruchu Chorzów, prace budowlane i modernizacyjne na terenach należących do Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz prace remontowe na ternie Huty Batory w Chorzowie.
W 2006r. nasza firma uczestniczyła w realizacji budowy hali produkcyjnej w Siemianowicach Śląskich gdzie generalnym inwestorem była firma KAJIMA EUROPE Sp. zo.o. Biuro Budowy – Johnson Controls.
Prowadziliśmy również prace inwestycyjne związane z budową budynku archiwum dla Messer Polska Sp. z o.o., budową budynku podstacji 110/6kVdla VATTENFALL DISTRIBUTION POLAND S.A. oraz prace zlecone przez Urząd Miasta Chorzowa. Na przełomie lat 2007/2008 przedsiębiorstwo „MAREX” uczestniczyło w realizacji zadania inwestycyjnego pt.: „Odbudowa po katastrofie – odtworzenie wraz z niezbędną modernizacją oraz uruchomienie pieca elektrołukowego E5 z instalacjami oraz przywrócenie właściwego stanu technicznego hali pieca E5 w Wydziale Stalowni Huty Batory Sp. z o.o. w Chorzowie”

W roku 2008 firma nasza zrealizowała szereg znaczących zadań budowlanych, inwestycyjnych i remontowych oraz prac rozbiórkowych. Między innymi:
Na zlecenie Huty Batory wykonaliśmy odtworzenie opasek żelbetonowych w okół fundamentów słupów na wydziale W-35 wraz z pełną dokumentacją techniczną
Działając na zlecenie przedsiębiorstwa Azoty-Adipol Spółka Akcyjna w Chorzowie zrealizowaliśmy rozbiórkę chłodni wentylatorowej. Obiekt o konstrukcji żelbetowej zawierający wewnątrz 350t płyt azbesto-cementowych. Dla tego samego inwestora zrealizowaliśmy adaptację hali byłej tlenowni na obiekt magazynowy
Pod koniec roku 2008 i z początkiem roku 2009 na zlecenie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Wykonaliśmy w KWK „Mysłowice-Wesoła” kompleksowy remont budynku łaźni Nr 4

W latach 2006-2009 zrealizowaliśmy szereg prac rozbiórkowych dla potrzeb Drogowej Trasy Średnicowej S.A. Były to w większości wielokondygnacyjne budynki mieszkalne kolidujące z przebiegiem nowo budowanej trasy.

W roku 2009r. będąc podwykonawcą firmy „J&P AWAX” braliśmy udział w budowie węzła drogowego Gliwice-Sośnica – skrzyżowanie autostrad A1 i A4

W latach 2010 i 2011 realizowaliśmy prace rozbiórkowe i demontażowe dla European Silikon na terenie Zakładów Azotowych w Chorzowie. Działając na zlecenie RZGW w Gliwicach rozszerzyliśmy naszą działalność o prace związane z naprawą popowodziowych wyrw brzegowych rzek.

Przedsiębiorstwo „MAREX” zajmuje się także rekultywacją terenów poprzemysłowych i porozbiórkowych, wszelkimi pracami ziemnymi i wycinką drzew.

P.H.U. „MAREX” Sp. z o.o. Sp.k. Posiada sprzęt transportowy oraz budowlany, który jest wykorzystywany do prac własnych jak i zleconych. Umowy o stałej współpracy z firmami dysponującymi podobnym sprzętem pozwalają na realizację jednocześnie kilku zadań. Obecnie posiadamy specjalistyczne samochody ciężarowe do przewozu kontenerów, ciągniki siodłowe, przyczepy oraz naczepy typu „wanny”, dłużycę do transportu elementów do 12m, samochody dostawcze,podnośnik koszowy, koparki gąsienicowe z osprzętem wyburzeniowym, koparki kołowe również z takim osprzętem, ładowarki i młoty wyburzeniowe. Oprócz specjalistycznego sprzętu posiadamy stosowne decyzje i zezwolenia na zajmowanie się transportem i obrotem odpadami. Prowadzimy Stację Demontażu Pojazdów zlokalizowaną w Chorzowie przy ul.Rodziewiczównej 14

Oprócz specjalistycznego sprzętu posiadamy niezbędne decyzje i pozwolenia dzięki którym legalnie zajmujemy się transportem oraz obrotem odpadów.

We wrześniu 2006r powstała firma PHU”MAREX” Sp. z o.o., która przejęła majątek i zadania firmy PHU”MAREX” mgr Marek Nowak. W dwa lata później powstała firma PHU”MAREX” Sp. z o.o. Sp. Komandytowa która z koleji przejęła majątek i zobowiązania firmy PHU”MAREX” Sp. z o.o.

Staramy się sprostać każdemu zadaniu i działamy zgodnie z hasłem: „Dla nas niema zbyt trudnych zadań”. Jest to możliwe dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze oraz doświadczonym pracownikom.

Dane Spółki: NIP (627-264-57-25), REGON (240929299), KRS (0000307064)